Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

U mag als gebruiker de inhoud van deze website voor eigen gebruik raadplegen en aanwenden. Het is echter niet toegestaan om informatie uit de website op niet-incidentele wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de makers van buurtpreventiefraneker.nl.

Ditzelfde geldt voor gehele of gedeeltelijke bewerking van de inhoud van de website. Onder informatie verstaan wij onder meer de teksten, grafische voorstellingen en applicaties in deze website. Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze site berusten bij de makers van buurtpreventiefraneker.nl, voorzover deze rechten niet berusten bij derden die materiaal beschikbaar hebben gesteld.De informatie die wij verstrekken is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en wij actualiseren de informatie regelmatig, overigens zonder verdere aankondiging. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of volledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De makers van buurtpreventiefraneker.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, de daarop verstrekte informatie en eventuele veranderingen hiervan.

Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (dreigende) schade die verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid de site te bezoeken. De makers van buurtpreventiefraneker.nl zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar buurtpreventiefraneker.nl.

U bent verplicht de makers en werknemers van buurtpreventiefraneker.nl te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke. Dit houdt mede een vrijwaring voor de kosten voor rechtsbijstand en accountants die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw gebruik van de website, overtredingen van een wettelijke regeling of inbreuken op de rechten van derden.

De makers van buurtpreventiefraneker.nl behouden zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de site zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kunnen wij de toegang tot de website monitoren.

Privacy en Cookies

Wij hebben een aparte pagina geschreven over ons Privacy en Cookie beleid.

Contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op via of gebruik ons contactformulier .