Skip to main content

Wat is Buurtpreventie

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en andere partijen.

Communicatie via WhatsApp

Buurtpreventie maakt gebruik van het gratis WhatsApp communicatie programma om belangerijke informatie uit te wisselen. Via WhatsApp krijgt men berichten over de wijk die betrekking hebben tot veiligheid en waar men op moet letten bij verdachte situaties.

Wat levert buurtpreventie op?

Door de inzet van buurtpreventieteams wordt het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid vergroot. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

Buurtpreventie werkt…

De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassingen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken vastgesteld.

Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de sociale contacten in de wijk.